top of page
Colorful Flags

Netwerken geeft meerwaarde. Het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten binnen het eigen vakdomein, leidde al vaak tot betere beslissingen en verrassende inzichten. Momenteel beschikt Goudriaan over 5 netwerken.

 

Het lidmaatschap voor alle netwerken van Goudriaan loopt per schooljaar van september tot juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen. De deelnameprijs bedraagt €200 incl. BTW). Het lidmaatschap is altijd op naam van een persoon.

netwerk leraren kleuteronderwijs

netwerk leraren lager onderwijs

netwerk ICT-coördinatoren

netwerk zorgcoördinatoren

netwerk directies en beleidsondersteuners

Klik hier om je online in te schrijven.

bottom of page