Colorful Flags

Netwerken geeft meerwaarde. Het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten binnen het eigen vakdomein, leidde al vaak tot betere beslissingen en verrassende inzichten. Momenteel beschikt Goudriaan over 5 netwerken.

 

Het lidmaatschap voor alle netwerken van Goudriaan loopt per schooljaar van september tot juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen. De deelnameprijs bedraagt €200 incl. BTW). Het lidmaatschap is altijd op naam van een persoon.

netwerk leraren kleuteronderwijs

netwerk leraren lager onderwijs

netwerk ICT-coördinatoren

netwerk zorgcoördinatoren

netwerk directies en beleidsondersteuners

Klik hier om je online in te schrijven.