top of page
Colorful Flags

Eén van de mooie dingen als interimmanager is dat je steeds weer mag aansluiten bij nieuwe schoolteams met nieuwe culturen en dat je  je mag verdiepen in nieuwe vraagstukken. Als interimmanager in scholen, heb ik verschillende taken. Enkele voorbeelden van opdrachten die ik in het verleden mocht uitvoeren:

 • Het formuleren en implementeren van de missie, beleid en de strategieën van de school

 • Vaststellen onderwijskundige doelen

 • Het promoten van een school

 • Evalueren van het werk van leerkrachten

 • Het observeren van de lesmethoden

 • Het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal

 • Verhogen van de kwaliteiten van de leerkrachten

 • Teamcultuur versterken

 • Leiding geven aan het personeel, inclusief de leidinggevenden, leerkrachten en ondersteunend personeel

 • Zorgdragen voor de werving en selectie

 • Verbeterpunten doorvoeren

 • Toezicht houden op de schoolfaciliteiten

 • Overleg met bestuurders

 • Fusietraject begeleiden

 • Doorvoeren van een reorganisatie

 • ...

Als gediplomeerd leerkracht, kan ik verloond worden volgens de geldende onderwijsbarema's. De indiensttreding zal door de aanvragende onderwijsinstelling gemeld worden aan Agodi. Ik sta open voor opdrachten zowel in het basis-, secundair-, als volwassenonderwijs, alsook in het centrum voor Basiseducatie (LIGO) en internaten.

bottom of page